FAQ

Mest stillede spørgsmål

Hvad er Thy Pinsekirke?

Thy Pinsekirke er en aktiv frikirke som har ligget på Tilstedvej 20 i 25 år. Kirken har omkring 130 voksne medlemmer og mange børn og unge. 

Hvordan er I organiseret?

Vi er en selvstændig frikirke, med rødder og relationer i Pinsekirken (nu Mosaik). Vi har et præsteteam, et menighedsråd og 2 supervisorer tilknyttet kirken. Derudover har vi en årsfest hvor der stemmes om godkendelse af regnskab, budget, evt. præsteansættelser m.m.

Hvordan er I anderledes fra Folkekirken?

Generelt kan man sige at vi forholder os til Folkekirken, på samme måde som en friskole forholder sig til Folkeskolen. Vi er økonomisk selvfinansierende og ikke underlagt Folkekirkens struktur eller liturgi. En frikirke vil typisk være mere nutidigt i sit udtryk og medlemmerne ofte mere involveret da det på en anden måde er et aktivt valg at komme i en frikirke.

Hvad tror I på?

Vores trosbekendelse er den Apostolske Trosbekendelse som man kender den fra Folkekirken og de fleste kirker ud over hele verden.

Hvad/hvem er Helligånden?

Helligånden er den del af Gud der lige nu er tættest på os. Efter at Jesus steg til himmels blev det Helligånden som skulle vejlede, trøste og styrke os. Helligånden bor i enhver kristen og ønsker at være vores ven og vejleder. Vi tror også at Han ønsker at gøre det samme igennem kristne som Jesus gjorde da Han gik fysisk rundt på jorden – at sætte mennesker i frihed, undervise og vejlede og helbrede de syge

Hvorfor døber i voksne?

Kort sagt fordi det er den oprindelige kristne dåb. Jesus og de første disciple døbte kun mennesker der selv havde valgt det og det var en slags offentlig “bekendelse” af at være en kristen. Derfor døber vi heller ikke børn, men vi har ved vores gudstjenester en “barnevelsignelse” hvor vi beder en bøn om Guds omsorg og beskyttelse for det lille barn og dets forældre.

Vores himmelske far lytter

Har du brug for bøn?

Skriv din bøn her